Български | English
 
 

 

"АП ПИМ" ООД е създадена през месец август 2011 г., от инж. Апостол Апостолов и инж. Добромир Пеев в гр.Варна.

Дейността на фирмата е проектиране и технически консулт в област: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ и КЛИМАТИЗАЦИЯ.

Дружеството работи с екип от асоциирани специалисти, с над десет годишен опит в областта на ОТОПЛИТЕЛНИТЕ, ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ. Ръководител на нашият екип е инж.Добромир Пеев, дългогодишен проектов ръководител в структурата на "АТАРО КЛИМА" ЕООД. Под негово ръководство са разработени и реализирани обекти като "Многофункционална спортна зала - АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ" и "ТАБЛЕТЕН ЦЕХ 2 - БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД".

Разработваните и реализирани от нас проекти са както в обществения сектор така и в сферата на производствените предприятия. Водещо място заемат обектите свързани с фармацевтично производство. Гарант за профисионалният ни опит в тази област е работата с "БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД" АД (Антибиотик Разград АД).

Основен приоритет в работата на нашата фирма е икономическата обосновка на разработваните проекти, базирани на иновативни решения, съобразени с реалните експлоатационни и функционални потребности, и изисквания на обектите. В обхвата на разработваните проекти, както в идейна фаза така и в техническа-работна фаза, изготвяме стойностни сметки чрез които да ориентираме нашите клиенти при определяне на обектовите бюджети. За изясняване на проектната концепция предлагаме тримерни пространствени модели на инсталациите.

Екипът на фирма "АП ПИМ" ООД, изразява своята готовност за съвместна работа и сътрудничество, в настоящи и бъдещи проекти и задачи, като гарантира коректно и надеждно партньорство.